Piškotki in zasebnost

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine  Natural Loti  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S spletno trgovino  Natural Loti  upravlja Dolores Grebenc s.p., Cesta Josipa Ribičiča 17, 1371 Rakek, mat. št.: 5680925000, davčna št.: SI25409875, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (prodajalec). Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena s splošnimi pogoji poslovanja in z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki (kupci) izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki stopijo v veljavo v trenutku oddaje spletnega naročila. Uporabnik (kupec) z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost s splošnimi pogoji. Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine.

Opredelitev pojmov:

Uporabnik je vsaka fizična in pravna oseba, ki uporabljajo spletno trgovino Natural Loti. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime (naslov njegove elektronske pošte) in geslo, ki ga nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Prodajalec je podjetje Natural Loti, Dolores Grebenc s.p., ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost spletne trgovine. Artikli so izdelki, ki jih v spletni trgovini ponuja prodajalec.

Prijava:

Uporabnik se obvezuje, da bo registracijo ali prijavo opravil vedno le (izrecno) s svojimi osebnimi podatki. V primeru, da želi uporabnik zamenjati naslov elektronske pošte z drugim naslovom, mora to sporočiti na elektronski naslov info@natural-loti.si.

Dostopnost informacij:

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije: - podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka), - kontaktne podatke (e-pošta, telefon), - bistvene lastnosti artiklov in rok veljavnosti tega podatka, - dostopnost artiklov (artikli v ponudbi naj bi bili dostopni v razumljivem roku), - pogoje dostave artiklov, - jasno in nedvoumno določene cene (vse objavljene cene že vsebujejo DDV) in stroške prevoza, - način plačila in dostave oz. način prevzema, - rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen), - pojasnilo postopka s pritožbo.

Uporaba

Spletne strani so namenjene izključno za obveščanje in trgovinsko poslovanje, kakršnekoli druge dejavnosti so prepovedane in so tretirane kot kaznivo dejanje. Uporabnik se obveže, da spletne strani prodajalca ne bo uporabljal zlonamerno. Prodajalec ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega internetnega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali spletne strani prodajalca ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme prodajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo, odvzeti uporabniško ime in geslo ter onemogočiti dostop do spletne strani, dokler kršitev ni odpravljena.

Naročilo

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Prodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

Načini plačila

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila: prodajalec si ob posameznih naročilih pridržuje pravico zahtevati predplačilo z nakazilom na TRR prodajalca po ponudbi ali predračunu, z gotovino ob prevzemu,                                                                                                                                                               preko sistema Moneta, z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi/predračunu.                                                                                                    Pri osebnem dvigu je možno le plačilo po predračunu.

Račun

Prodajalec ob dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje natisnjen račun ali v pdf formatu na e-naslov . V primeru osebnega prevzema prejme kupec natisnjen račun. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Postopek nakupa

Naročilo Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je vezan na dobavo svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca, prodajalec ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi. Prek elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Naročilo preneha veljati z dnem zavrnitve. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljenih artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču. Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Prodajalec po potrebi pouči kupca o tem kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe. V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 051 272 825 ali po e-mailu na naslov info@natural-loti.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči prek zgoraj omenjene telefonske številke ali po zgornjem e-mailu. V vseh primerih morebitne nastale stroške preklica naročila nosi kupec.

Pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da mora pravna oseba zahtevati račun na podjetje in vpisati davčno številko. V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema Splošne pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika med nakupom fizične oz. pravne osebe je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe po preteku 14 dni od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za fizične osebe. Vsi ostali pogoji poslovanja veljajo tako za fizične kot tudi za pravne osebe. Pravica do odstopa fizične osebe od pogodbe Fizična oseba, ki pridobi artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ob tem pa mora navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@natural-loti.si. V primeru odstopa od pogodbe kupec (fizična oseba) na lastne stroške prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: Natural Loti, Cesta Josipa Ribičiča 17, 1381 Rakek ali ga osebno prinese na naslov prodajalca. Vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan,  v nespremenjeni količini, kvaliteti in obliki, torej takšnega, kot ga je prejel, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artikla, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Strošek vračila artiklov v celoti prevzame kupec (potrošnik). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 3. delovnih dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je prilagojen njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svojih karakteristik ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določbe ZVPot.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Kupec kot potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 10 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita. V obvestilu o napaki mora natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine en mesec, odkar je bila stvar izročena. Za ostale pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami se neposredno uporabljajo določbe ZVPot in Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).

Dostava

Pogodbena partnerja za dostavo pošiljk prodajalca sta Pošta Slovenije in GLS, vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito. Dostavni službi bo prodajalec posredoval le tiste podatke kupca, ki so nujno potrebni za nemoteno in optimalno dostavo (ime in priimek oz. ime podjetja, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko). Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita osebnih podatkov Prodajalec je za nemoteno delovanje spletne trgovine in z njo povezane prodaje upravičen voditi statistiko dostopov in uporabe spletne trgovine Natural Loti. Prav tako je za namen dostave upravičen do uporabe ter posredovanja dostavnim službam naslednjih podatkov: ime in priimek oz. ime podjetja, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko.                                                                                                                                                                         Prodajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil osebne podatke uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-2. Prodajalec za čas registracije hrani naslednje podatke o uporabnikih: ime in priimek, naziv podjetja in davčno številko, elektronski naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije, arhiv nakupov in komunikacije s prodajalcem. Prodajalec navedene podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in artiklov) in z naročilom povezano komunikacijo z uporabnikom. V primeru prijave na e-novice ponudnik hrani elektronski naslov in IP uporabnika izključno za namen ponudb in posredovanja reklamnega gradiva, po predhodni uporabnikovi privolitvi. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega elektronskega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Piškotki

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na komunikacijsko napravo kupca (računalnik, telefon) lahko prodajalec shrani tudi nekatere trajne piškotke: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine).                                                                                                                                                                                      Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na komunikacijski napravi obiskovalca.                                                                       Upravitelj spletne trgovine Natural Loti podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.

Komunikacija

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. V primeru prijave na e-novice bodo oglasna elektronska sporočila prodajalca vsebovala:
  • jasna in nedvoumna besedila,
  • jasno razviden pošiljatelj,
  • besedila o akcijah, promocijah in drugih tržnih tehnikah,
  • jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.
Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in ločena od iger in tekmovanj. Obdobje hrambe podatkov Zbrane osebne podatke kupcev Natural Loti hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznega kupca. Po preklicu soglasja posameznika se osebne podatke trajno izbriše.                                              V kolikor bi v podjetju Natural Loti prenehali v Splošnih pogojih opisani nameni, zaradi katerih se hranijo in obdelujejo osebni podatki, se bodo zbirke podatkov nemudoma trajno izbrisale. Podatki o prejetih sporočilih in klikih na povezave v prejetih sporočilih se hranijo še 1 leto od odposlanih sporočil oz. do preklica. Spletna trgovina Natural Loti zbira, hrani in obdeluje samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za sprovedbo spletnega nakupa.  Spletna trgovina Natural Loti gostuje na varnem spletnem strežniku in je redno varnostno spremljana. Pravice posameznika Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje podatkov. Zahtevo lahko pošlje preko elektronskega naslova info@natural-loti.si ali pisno po pošti na sedež podjetja. Ekipa Natural Loti spoštuje zasebnost kupcev in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani Natural Loti  izvaja vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z osebnimi podatki obiskovalcev in kupcev.

Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Uporabnik uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. Povezave na druge spletne strani Nekatere povezave s spletnih strani prodajalca lahko vodijo na druge spletne strani, ki jih prodajalec ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Prodajalec ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani prodajalca in ne pomenijo nobenih povezav med prodajalcem in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Avtorske pravice

Vse avtorske pravice na spletni strani spletne trgovine Natural Loti  (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) so izključna lastnina prodajalca.

Končne določbe

Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja uporabnikov.
Ti splošni pogoji veljajo od 17. 05. 2018.