Splošni pogoji za prijavo na seznam e-novic

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Poštni seznam spletne strani www.natural-loti.si (v nadaljevanju seznam) ureja in upravlja podjetje Natural Loti - Dolores Grebenc S.P., Cesta Josipa Ribičiča 17, 1381 Rakek (v nadaljevanju pošiljatelj). (2) Pošiljatelj upravlja sezname skladno z naslednjimi zakonskimi določili: “Zakonom o elektronski komunikacijah ZEKom-UPB1”, »Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1« in z “Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2” (v nadaljevanju zakonska določila).

POGOJI SODELOVANJA, PRIJAVA NA SEZNAM

2. člen

(1) Obiskovalec strani (v nadaljevanju naročnik) se na seznam prijavi tako, da na spletni strani v obrazec z naslovom ”E-poštni naslov” vpiše svoj elektronski naslov. (2) Naročnik se s pritiskom na gumb Prijava strinja s temi pogoji in soglaša z zakonskimi določili. (3) Vpis na seznam je brezplačen. Pošiljatelj vpisa naročnikom ne zaračunava prejemanja sporočil in stroškov upravljanja seznama. (4) Za vpis na seznam zadostuje zgolj podatek o e-poštnem naslovu naročnika.

POGOJI POŠILJANJA SPOROČIL

3. člen

(1) Pošiljatelj praviloma na seznam pošlje eno sporočilo na teden. Frekvenca pošiljanja se lahko brez predhodne najave tudi spreminja. (2) Vsebina sporočila je sorodna vsebini spletne strani www.natural-loti.si in lahko vsebuje novosti, nasvete, posebne ponudbe ali obvestila o akcijskih cenah posameznih izdelkov. (3) Sporočilo lahko vsebuje tudi promocijske vsebine. (4) Seznam ima lahko prikrit naslov prejemnika.

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV

4. člen

(1) Pošiljatelj shranjuje podatke prijavljenih skladno z zakonskimi določili. (2) Pošiljatelj v bazi shranjuje izključno samo podatek o elektronski pošti naročnika. Pošiljatelj ne shranjuje, ne upravlja in ne razpolaga z drugimi podatki o naročniku. (3) Pošiljatelj podatkov o naročnikih nikoli ne deli ali jih posreduje tretjim osebam.

ODJAVA S SEZNAMA - SPLOŠNO

5. člen

(1) Odjavo s seznama mora opraviti naročnik sam. (2) Na izrecno zahtevo naročnika, ki jo posreduje na elektronski naslov “odjava@natural-loti.si” bo odjavo v imenu naročnika opravil pošiljatelj. Naročnik mora v tem primeru nujno navesti naslov elektronske pošte na katerega je prispelo sporočilo. V kolikor naročnik sporoči neobstoječ naslov, ki ni v bazi naročnika, ga bo pošiljatelj o tem opozoril in pozval, da posreduje drug naslov elektronske pošte. (3) Z odjavo s seznama je naročnik trajno izbrisan iz baze pošiljatelja.

ODJAVA S SEZNAMA - POSTOPEK

6. člen

(1) Naročnik lahko odjavo opravi tudi sam brez oddaje predhodnega zahtevka pošiljatelju. (2) Naslov za odjavo je sledeči: http://natural-loti.us12.list-manage1.com/unsubscribe?u=a60754a96166fc93e9a2b4f66&id=41ced2cd2c (3) Naslov za odjavo je objavljen tudi v vsakem poslanem sporočilu, in sicer v nogi sporočila. Postopek odjave:
  1. Naročnik obišče naslov za odjavo.
  2. V obrazec na spletnem mestu za odjavo vpiši svoj elektronski naslov v (edino) vnosno polje in klikne gumb ”Odjavi”.
  3. V naslednjem koraku je naročnik avtomaično odjavljen iz seznama za pošiljanje e-poštnih sporočil. V tem koraku se bivšemu naročniku ponudi opcijska anketa o razlogih za odjavo.
  4. Naročnik nato v svoj e-poštni nabiralnik prejme potrditveno sporočilo, ki potrjuje da je naslov uspešno odstranjen iz seznama za pošiljanje e-novic.
(4) Odjava s seznama, v kolikor je postopek na naslovu za odjavo uspešno zaključen, je takojšnja in dokončna. V primeru pisnega poziva s strani naročnika, bo pošiljatelj v imenu naročnika opravil odjavo najkasneje v roku 30 dni od prejema poziva.

SLEDENJE NAROČNIKOM

7. člen

(1) Pošiljatelj lahko v sporočilo vgradi mehanizme, ki omogočajo zbiranje podatkov o uspešnosti dostave sporočila in aktivnosti prejemnikov sporočila. (2) Zbrana statistika je anonimna, kar pomeni, da se zbira le časovna in kumulativna komponenta sledenja, ne pa tudi podatki, ki bi lahko bili uporabljeni za določanje individualnih metrik (kot so: ID sporočila, IP naslov prejemnika ipd.). (3) Pošiljatelj lahko zbrano metriko posreduje tudi tretjim osebam.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

8. člen

(1) Pošiljatelj ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev naročnikov. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat nespoštovanja teh pravil. (2) Pošiljatelj si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. (3) Spremembe in novostih bo pošiljatelj objavljal na tem spletnem mestu. Povezava do tega spletnega mesta je na voljo na obrazcih za prijavo na seznam.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi s seznami pišite na naslov: info@natural-loti.si
Natural Loti - Dolores Grebenc S.P.